Lični podaci

Ime:

*

Prezime:

*

JMBG:

Pol:

Datum rođenja:

Broj telefona:

*

Broj mobilnog telefona:

*

E mail adresa:

*

Fotografija:

*

Lični podaci napomena:

Ulica:

*

Broj:

*

Grad:

*

Poštanski broj

Kvalifikacije

Stručna sprema:

*

Zanimanje:

Naziv završene škole:

*

Godina početka školovanja:

Godina završetka školovanja:

Magistratura:

Doktorat:

Stručni ispiti

Pravosudni:

Ovlašćeni računovođa:

Interni revizor:

Znanje stranih jezika:

Engleski
Čitanje: Pisanje: Konverzacija:
Francuski
Čitanje: Pisanje: Konverzacija:

Ostali jezici napomena:

Poznavanje rada na računaru
MS-WORD: MS-EXCEL: MS-PPT:
MS-OUTLOOK: INTERNET:

Napomena u vezi sa kvalifikacijama:

Radno iskustvo:

1. Period od do

Naziv poslodavca:

Naziv radnog mesta:

Opis odgovornosti i ovlašćenja:

2. Period od do

Naziv poslodavca:

Naziv radnog mesta:

Opis odgovornosti i ovlašćenja:

3. Period od do

Naziv poslodavca:

Naziv radnog mesta:

Opis odgovornosti i ovlašćenja:

4. Period od do

Naziv poslodavca:

Naziv radnog mesta:

Opis odgovornosti i ovlašćenja: